Hjertepuden er en gave som man i afsnitet tilbyder de kvinder, der har fået fjernet brystet.

Når puden placeres i armhulen, modvirker den smerter fra operationssåret og senere smerter fra arm og skulder, fordi den letter spændingerne efter operationen. Samtidig kan den bruges under sikkerhedsselen.

Puden giver både fysisk og psykisk støtte , ved at give patienten noget at holde fast i og et symbol på solidaritet / empati .

Hjertepuden Afdelingssygeplejerske er glad for hjertepuderne
You get a pillow! You get a pillow!... ...Everybody gets a pillow!

NETVÆRK

Coordinator Denmark
Nancy Friis-Jensen
nfj@tdcspace.dk

Rigshospital
Ulla Andersen
ullaogbentandersen@hotmail.com

Herlev + Hamlet
Nancy Friis-Jensen
nfj@tdcspace.dk

Ringsted
Hanne Bagger hanne.
bagger@mail.dk

Esbjerg
Annette Matthison
anm6@esbjergkommune.dk

Hjørring
Tina Mølbjerg Pape
info@postgaardens.dk

Holstebro
Ida Silbye
osilbye@mail.tele.dk

Odense
Connie Søgaard
connie.soegaard@mail.dk;

Randers
Astrid Holmriis
astrid@holmriis.com

Viborg
Kirsten Dahl Hansen
kirsteng@hansen.mail.dk

Åbenraa
Kirsten Christiansen
kiku.@dlgmail.dk

Århus
Ragnhild Jensen
halloj948@gmail.com.